Contract Research

Industrial projects, applied research, and expert studies

2018 – 2020

TEVOGS – Vehicle onboard guidance system

 • Funded by Ministry of Industry and Trade of the CR, Grant no. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010327.
 • Role: Member of the research team.

2015 – 2016

Expert studies and qualified price estimations of a unified security system in Prague

 • Contractor: Prague Municipal Authority.

2014

Mobilní řešení na pořízení dat související s montáží elektroměrů v terénu

 • Investor / contractor: E.ON Servisní s.r.o. / TakePlace company.
 • Role: Software analyst responsible for requirements analysis, use case modeling and software architecture.

2013

Posouzení stávajícího stavu jednotného bezpečnostního systému MHMP z pohledu jeho dalšího rozvoje

 • Contractor: Prague Municipal Authority.

2010

Studie proveditelnosti ve Fakultní nemocnici Brno z pohledu implementace nového nemocničního informačního systému FN u svaté Anny

 • Contractor: The University Hospital Brno

2008 – 2010

Establishment of Czech IPPC information system

The establishment of a new comprehensive information system and information infrastructure based on existing information sources in administrative and legislative activities of the Ministry of Environment of the Czech Republic.

 • Funded by Ministry of Environment of the Czech Republic via CENIA, Czech Environmental Information Agency, Grant no. SP/4H5/173/08.
 • Role: Research team member, developer of IPPC system.

2010

Analysis and Modification of CRM System and Formulation of Required Business Processes

Analysis and functional modification of the existing CRM system. Business process modeling and use-case modeling of concrete business partners.

 • Innovation voucher co-financed by the Municipality of Brno, business partner KeyTech, s.r.o.
 • Role: Investigator.